Verbų sekmadienis: Kunigo Sauliaus Juozaičio įspūdžiai ir velykiniai linkėjimai Ispanijos lietuviams


  Prensa1.com, Vita Janavičė 

Praėjusį savaitgalį - penktadienio vakare bei sekmadienio rytą, Ispanijos lietuviai turėjo galimybę dalyvauti pamaldose, kurias  organizavo  Ispanijos lietuvių bendruomenė "CASA DE AMBAR" , o laikė iš Lietuvos atvykęs kunigas Saulius Juozaitis.

 Nereikia ilgų kalbų ir aiškinimų, ką reiškia bei ką suteikia galimybė išgirsti lietuvišką žodį bažnyčioje tarp savo tautiečių žmogui, daug metų gyvenančiam  svečioje šalyje. Dalyvavę pamaldose patyrė begalę įvairių jausmų: atgaivintus tolimus prisiminimus, šiltą bendrystės jausmą su tautiečiais ir, žinoma, viską kartu Dievuje ir per Jį. Įdomu būtų išgirsti kiekvieno pasidalinimo žodį, tačiau šįkart įspūdžiais, parsivežtais iš Ispanijos su Prensa1.com skaitytojais dalinasi kunigas Saulius Juozaitis, pirmadienį grižęs iš Ispanijos, o  jau kitą dieną Kaune, senojoje Prisikėlimo bažnyčioje dalyvavęs Taize pamaldose, kur Lietuvos jaunimas šlovino Dievą giesme ir savo tikėjimą stiprino Dievo žodžiu...

100_2104.JPGprisikelimas2.JPGprisikelimas3.JPG


Kunigas Saulius:Į Ispaniją vykau pirmą kartą su tam tikra išankstine nuostata, kad šis kraštas šiek tiek atsilieka nuo kitų Vakarų Euorpos šalių, tačiau maloniai nustebau išvydęs visai kitokį vaizdą: gyvenimas ten verda gerąja prasme, nesijaučia liūdesio dėl tikrai didelės bedarbystės ar skundų dėl kitų laikmečio sunkumų, nesimato negailestingos kovos už vietą po saule ženklų. Toks jausmas, kad saulės ten užtenka visiems, o „ kova dėl būvio" reiškiasi kur kas švelniau nei kituose kraštuose.Žinoma, ir čia yra vargstančių ir kenčiančių žmonių, bet pirmi pojūčiai besisvečiuojant buvo tikrai gražūs ir šviesūs. Neabejotina, jog prie to ženkliai prisideda ir nuostabi šio krašto gamta, geras klimatas, šiluma ir visa kita, kas būdinga šiam kraštui.
Vykdamas nežinojau, kiek žmonių ateis į pamaldas, nežinai to ir Lietuvoje. Būtų pakakę dviejų ar trijų, tačiau patyrėme kitokią realybę. Tiek Almerijoje, o ypač Verbų sekmadienį Culleros bažnyčioje, išvydau didelį būrį dvasinės duonos išalkusių žmonių, kurie valgė ir gėrė šį dvasinį maistą su padėka ir džiaugsmu. Tai liudijo ne žodžiai, bet švytinčios akys. Kiekvienam dvasininkui pats didžiausias jo tarnystės atlygis - savo akimis regėti Dievo veikimą Jo surinktoje kaimenėje, kaip Dievo žodis tampa kūnu ir gaivinančiai paliečia žmogaus širdį. Būtent tuomet, Ispanijoje, mūsų bendruomenėje gyvai pamačiau tai, ką Kristaus padarė kadaise, padaugindamas duoną bei žuvį ir pamaitintindamas tūkstančius žmonių. Dabar Jis čia daro tą patį per Sakramentą. O ką galima dar pridurti apie pamaldų puošmeną - dvi baltomis suknelėmis pasipuošusias it nuotakas mergaites, priėmusias Pirmąją komuniją... Žodžiu, didelė šventė širdyje.


Prensa1.com:Ką manote apie besiburiančią Ispanijos lietuvių bendruomenę " CASA DE AMBAR"? Ar reikalinga žmonėms bendrystė, kuri atnaujina sąsajas su Tėvyne, iš kurios senai išvykę ir kažin ar sugrįš? Šioks toks vietinių lietuvių abejingumas tautiškumą bandančioms gaivinti iniciatyvoms sukelia minčių, kad žmonėms galbūt to nereikia. Jūsų manymu, kas tai?


Biblijoje yra žodžiai - „negera žmogui vienam būti". Jie įkūnija daugybę prasmių, liečiančių žmogaus prigimtį. Viena jų- tai socialinio bendravimo - buvimo kartu būtinybė, kuri ypač išryškėja gyvenant svečiame krašte. Visada atsiras žmonių, kurie tai ignoruoja, nori kažką užmiršti, dėl vienų ar kitų priežasčių, nutraukti betkokį santykį su praeitimi. Tačiau daugumai IMG_2338.JPGžmonių ryšys su praeitimi, Tėvyne, jos kultūra, žmonėmis reikalingas kaip oras. Nebūtinai visi žmonės gali ir turi būti aktyvūs, veiklūs, trokštantys kažką nuolat kurti, organizuoti, juk tai dovana - pašaukimas. Yra tokia sąvoka - „pasyvus aktyvumas". Tokiame aktyvume esti didžioji žmonių dalis. Dažniausiai jie pritaria aktyviai pasireiškiantiems žmonėms, o pastarieji, kad ir kokią charizmą turėtų, reikalingi ir laukia pritarimo, gero žodžio, palinkėjimo, pagalbos nors ir mažiausiuose darbuose, nes be to jėgos greitai išsenka. Mano akimis, dabar ir yra tas laikas - sąjudžio metas, kai ieškoma trokštančių bendrystės, norinčių judėti šia kryptimi kartu, organizuojančių, rašančių, norinčių kitaip save realizuoti santalkos. Regis, šis pulkelis gausėja. Pamaldos Almerijoje ir Culleroje yra konkretus bendrystės poreikio pavyzdys ir didelis pritarimo bei padėkos ženklas organizatoriams- "Casa de Ambar" lietuvių bendruomenės įkūrėjams. Jie pasirūpino ir nuostabiomis dovanomis iš Lietuvos - verbomis, velykiniais gardėsiais ir kitomis smulkmenomis,op taip pasibelsdami į dalyvavusių pamaldose gerosios atminties duris, už kurių, jau nutekėjęs mielas vaikystės, jaunystės laikas.
„Comunia" iš lotynų kalbos- bendruomenė. Žinome, kad laikų būvyje šis žodis įgavo daugybę prasmių, tačiau iš esmės, komunija reiškia bendrystę, ryšį. Krikščioniškame gyvenime Sakramente patiriame komunją su Kristumi bei tikėjimo broliais ir seserimis. Tai neapsakoma brangenybė kiekvienam krikščioniui. Šį kartą, Ispanijoje, žmonės buvo suvienyti dar ir kita brangenybe - gimtąją kalbą, kuri su motinos pienu mums į kraują įrašyta kaip tapatybės ženklas su gimtąja žeme - vaikystės kaimu...Taigi, žmonės turėjo galimybę patirti bendrystės džiaugsmą bei ryšį su tautiečiais visoje pilnatvėje, už ką ir dėkojame organizatoriams- "Casa de Ambar" Ispanijos lietuvių bendruomenei.
Po pamaldų tiek Almerijoje, tiek Culeroje žmonės dar ilgai nesiskirstė, buvo daug klegesio, šilto bendravimo, nuotraukų atminčiai, kurias žmonės ketina siųsti tėvams, senoliams, draugams į Lietuvą. Išties, žmonės išsiskirtstė „nepersivalgę" bendravimu ir švente. Tikimės, jog tai geras ženklas, reiškiantis norą vėl susitikti drauge: kurti, ieškoti ir rasti laiko bei materialių išteklių lietuviškai bendruomenei stiprinti ir išlaikyti..
Taip pat įvyko susitikimas su konsule Valencijoje, aptartos lietuvių gyvenimo peripetijos, bendradarbiavimo galimybės. Pabrėžtas abipusis noras talkinti vieni kitiems, o tai labai svarbu siekiant sėkmingo Ispanijos lietuvių bendruomenės IMG_2333.JPGgyvavimo.
Prensa1.com Ko palinkėtumėte Šv.Velykų proga besikuriančiai Ispanijos lietuvių bendruomenei , organizatoriams ir visiems Ispanijos lietuviams?
Jėzus prisikėlė - tai visuomet geriausioji naujiena mūsų gyvenime, nes tai reiškia, kad Kristus su mumis ir mes niekuomet nebūsime vieni! Jis ir šiandien mums sako: nebijokite ir džiaukitės! Ir mes džiaugiamės, nes Dangiškasis Tėvas siunčia mums savo šypseną, rodydamas į savo Sūnų, kuris mus savo draugais pavadino, ir paliko pažadą būti su mumis per visas mūsų gyvenimo dienas bei nuvesti į tobulą Tėvo mums sukurtą pasaulį. Kol čia esame, kaip apaštalai keliavome ir tebekeliaujame per „tamsiąją naktį". Kad ir kaip jaustumės, šiandien Dievas mus atgaivina. Tad nevalia liūdėti!!! Džiūgaukime kartu su visais angelais ir šventaisiais, nes Jėzus nugalėjo mirtį! Atverkime savo širdį Jo prisikėlimo džiaugsmui ir eikime pasaulio keliais, stebindami jį Dievo meile!
Palaimintų Šventų Velykų!
Kun. Saulius Juozaitis

www.prensa1.com

 

Komentuoti..
Kaimietis
2012-04-07 09:10:18, IP: 78.61.36.171
Tai nesupratau, cia buvo katalikiskos misios, ar liuteroniskos??? Bo S. Juozaitis yra liuteronu kunigas... Gal jis ne tik sakramentus dalijo? gal dar ir ispazinciu klause??? :)
Palikti komentarą
Komentatorius*:
El. paštas*:
WWW svetainės adresas:
Komentaras*:
Saugos kodas:
UAB BT grupė - el. parduotuvių kūrimas lokio pastoge
speedfactor

Apklausa
Ar reikalingas kitas koncertas ar renginys?
Taip
Ne
Neturiu nuomonės
Rezultatai...